NL
  • Test header slider #1
  • Header foto mengtafel
  • Laurenskerk
  • Header foto meting zaal
  • Header foto theater
  • Header foto in witte kerk
  • Header foto pavillia by daylight
U bevindt zich hier:      Planrealisatie

Planrealisatie

Planrealisatie is de tweede pijler van mijn werk. De plannen hebben gemeenschappelijk dat ze vallen onder de noemer ‘kleinschalig’, ‘duurzaam’, ‘creatief’ en dat ze verantwoord zijn voor alle betrokkenen en het milieu. De plannen die worden ontwikkeld betreffen altijd samenwerkingen met partners.

Tussen 2007 en 2011 werden de werkzaamheden uitgevoerd onder het label team 3SIGN, een maatschap die vooral individuele woningen uit het midden- en hogere segment alsmede kleinere projecten in opdracht van particulieren, ontwikkelaars en kleinere bouwbedrijven ontwikkelde. Hierbij zijn zo’n 80 plannen gemaakt, waarvan zo’n 50 zijn gerealiseerd.

Vanaf 2012 nam mijn onderneming 3SIGN Beheer het stokje over. Hierbij richt de focus zich vooral op design vakantiehuizen en –parken in Duitsland, Kroatië en Italië en kleinschalige woningbouwprojecten in Duitsland. De ontwikkelingen zijn welliswaar klein maar van zeer hoge kwaliteit. Elke ontwikkeling wordt gecombineerd met duurzaam bouwen, innovatieve planvorming (BIM), innovatieve energievoorzieningen en uiteraard veel sfeer.

 

Deze planontwikkelingen worden met ervaren specialisten (zoals Siebe Baints) uitgevoerd, goed voor de combinatie van meest innovatieve aanpak en veel ervaring. In 2017 is de planontwikkelingen ondergebracht in de nieuwe firma Pavilla Immobilien GmbH.